Herinrichting Middenweg Zuid
Herinrichting Middenweg Zuid

Definitief ontwerp (DO)

Het College van B &W heeft het definitief ontwerp (DO) in juli 2017 vastgesteld.

In april is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan belangstellenden. Door de aanwezigen en door de deskundigen zijn nog een aantal kleine opmerkingen gemaakt. Zo zijn de permanente wegafsluitingen wat verschoven en komen er andere palen en verkeerslichten. De opmerkingen zijn verwerkt in het definitief ontwerp. Hieronder kunt u de documenten downloaden.

 

Close overlay

Download link

0 Files: